działka z rozpoczętą budową

Inwestorzy najczęściej kupują gotowy dom lub pustą działkę pod budowę. Ale jest jeszcze inna opcja – działka z rozpoczętą budową. Czy warto się na nią decydować? Jak przejąć formalności po poprzednim inwestorze? Przeczytaj i sprawdź!

Działka z rozpoczętą budową – zmiana inwestora

Rozpoczęta budowa domu musi być oczywiście poparta decyzją o pozwoleniu na budowę. Wówczas, w drodze zakupu działki należy przepisać to pozwolenie na nowego inwestora. Aby to zrobić, nowy inwestor musi złożyć wniosek o przeniesienie pozwolenia i dołączyć do niego oświadczenie, że przejmuje warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz oświadczenie, że posiada prawo do dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Do przepisania pozwolenia na budowę niezbędna jest również zgoda poprzedniego inwestora. Jeżeli jednak własność nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszła z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę, wówczas zgoda nie jest wymagana.

Jeżeli nie zostało wydane pozwolenie na budowę, a mimo to została ona rozpoczęta, mamy do czynienia z samowolą budowlaną. Dokonując zakupu takiej działki, inwestor przejmuje na siebie konsekwencje takiego stanu rzeczy – konieczność legalizacji budynku.

Działka z wydanym pozwoleniem, bez budowy

Kolejna sytuacja to ta, w której pozwolenie na budowę zostało wydane na rzecz dotychczasowego inwestora, jednak ten nie rozpoczął budowy i sprzedał działkę. Wówczas nowy inwestor również może przepisać na siebie pozwolenie na budowę i zrealizować inwestycję zainicjowaną przez poprzedniego właściciela. Jednak zarówno dla pierwszej, jak i drugiej sytuacji, istotne jest to, czy decyzja o pozwoleniu na budowę nie straciła ważności.

Czy nowy inwestor może dokonywać zmian w projekcie budowlanym?

Jeżeli nowy inwestor po przepisaniu pozwolenia na budowę chce w istotny sposób odstąpić od warunków decyzji lub projektu budowlanego, musi uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę wydaną na podstawie projektu zamiennego.

Działka z rozpoczętą budową dawno temu

Jeżeli w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, nie rozpoczęto budowy lub wstrzymano budowę na okres dłuższy niż 3 lata, wówczas decyzja jest nieważna. Nowy inwestor nie może wówczas rozpocząć lub podjąć wstrzymanej budowy.

W takiej sytuacji osoba, która zakupiła działkę z rozpoczętą budową, musi uzyskać nowe pozwolenie na budowę. Nowy inwestor może kontynuować budowę na podstawie pierwotnego projektu budowlanego, jednak w celu uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, będzie musiał przedstawić tzw. inwentaryzację, czyli dokumentację potwierdzającą, jakie prace na budowie zostały już wykonane i co jeszcze trzeba wykonać.

Należy też sprawdzić, czy dla sporządzonych przed laty projektów nie zmieniły się przepisy budowlane. Trzeba też ustalić, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktualny. Jeżeli zaszły jakieś istotne zmiany, należy zaktualizować poprzedni projekt budowlany. W przeciwnym razie wniosek o pozwolenie na budowę zostanie odrzucony, a cała procedura niepotrzebnie wydłuży się w czasie.

Czy warto kupić działkę z rozpoczętą budową?

Wiesz już, jak wyglądają formalności związane z zakupem działki z wydanym pozwoleniem na budowę lub rozpoczętą budową. Czy zatem warto taką działkę kupić? Odpowiedź brzmi: to zależy od sytuacji. Jeśli trafiła ci się oferta zakupu działki z rozpoczętą budową w okazyjnej cenie i rozważasz kontynuowanie tej budowy, koniecznie poradź się fachowców. Specjaliści ocenią stan rozpoczętej przed laty budowy i pomogą ci podjąć decyzję. Jednocześnie powinieneś przeanalizować całą dokumentację dotyczącą budowy i upewnić się, że dotychczasowe prace realizowano zgodnie z prawem. Bardzo ważne jest więc tutaj posiadanie dziennika budowy.

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Similar Posts