wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe, czyli ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wejdzie w życie 29 lipca 2022 r. Sprawdź, na czym to polega!

Wakacje kredytowe to temat, który budzi ogromne zainteresowanie kredytobiorców. Nic w tym dziwnego, ponieważ pozwala na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego i odetchnięcie od zobowiązań. Istotne jest jednak to, kto będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych? Jakie warunki będzie musiał spełnić? Na jaki czas będzie można zawiesić spłatę? Tego dowiesz się już za chwilę!

Wakacje kredytowe – dla kogo?

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych przed 1 lipca 2022 r., a okres kredytowania kończy się po upływie co najmniej 6 miesięcy od tej daty. Wakacje kredytowe dotyczą jednej umowy kredytowej zawartej w złotówkach.

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – na jaki okres czasu?

Kredytobiorcy mogą zawiesić spłatę kredytu na maksymalnie 8 miesięcy – na 4 miesiące w roku 2022 i również 4 miesiące w roku 2023:

  • III kwartał 2022 r. – 2 miesiące;
  • IV kwartał 2022 r. – 2 miesiące;
  • I kwartał 2023 r. – 1 miesiąc;
  • II kwartał 2023 r. – 1 miesiąc;
  • III kwartał 2023 r. – 1 miesiąc;
  • IV kwartał 2023 r. – 1 miesiąc.

Czego dotyczą wakacje kredytowe?

Wakacje od spłaty powyższych zobowiązań dotyczą części kapitałowej, odsetkowej oraz kapitałowo-odsetkowej kredytu.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, należy złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu. Wniosek składamy w banku, który udzielił kredytu. Można to zrobić osobiście, pisemnie, mailowo lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W ciągu trzech tygodni bank wyśle potwierdzenie otrzymania wniosku wraz z informacją o wysokości opłat za ubezpieczenie. Jednak potwierdzenie banku nie jest wymagane, aby kredytobiorca mógł skorzystać z wakacji kredytowych. Wystarczające jest już złożenie wniosku przed upływem terminu spłaty odraczanej raty kredytu.

Darmowe wakacje kredytowe

Bank nie pobiera żadnych opłat z tytułu zawieszenia spłaty kredytu. Jedyne, o czym kredytobiorca musi pamiętać w tym czasie to regulowanie składek za ubezpieczenie kredytu.

Jak skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej będą mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia, polegającego na dopłatach do spłaty rat kredytu. Należy jednak pamiętać, że takie wsparcie ma charakter zwrotny. Ze wsparcia można skorzystać w sytuacji, kiedy jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego, a miesięczne koszty spłaty rat kredytowych wynoszą przewyższają połowę miesięcznego dochodu. Jest też warunek w kwestii wysokości dochodu gospodarstwa domowego. Dochód ten, pomniejszony o koszt obsługi kredytu nie może przekraczać w 2022 r. kwoty 1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wakacje kredytowe – czy warto?

Ustawowe wakacje kredytowe z pewnością dadzą chwilę oddechu kredytobiorcom, których sytuacja finansowa uległa zmianie w związku z wysokim oprocentowaniem kredytu. Takie rozwiązanie będzie pomocne, zarówno dla osób, które już od dłuższego czasu spłacają kredyt hipoteczny, jak również dla tych, którzy dopiero są w trakcie budowy wymarzonego domu. Trzeba jednak pamiętać, że odroczone raty będą musiały zostać spłacone w przyszłości.

A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zacząć zarabiać na budowie domów jednorodzinnych, bez kapitału i doświadczenia, kliknij tutaj i zapisz się na mój bezpłatny webinar!

Similar Posts