stropy

Strop to pozioma konstrukcja budynku pomiędzy dwoma kondygnacjami. Jego zadaniem jest przenoszenie obciążeń na ściany nośne, a ściany przekazują te obciążenia do fundamentów. Wierzchnia część stropu stanowi podłogę, a dolna sufit. Jednak z czego i jak wykonuje się stropy?

Stropy to bardzo ważne elementy budynku, dlatego ich konstrukcję planuje się na etapie powstawania projektu. To, z czego i jak zostanie wykonany strop, zależy od takich własności budynku jak:

 • kształt;
 • rozmiar;
 • obciążenia;
 • rodzaj konstrukcji nośnej.

Stropy gęstożebrowe

Podstawą stropu gęstożebrowego są belki ułożone równolegle, czyli właśnie żebra. Mogą być wykonane już na budowie, ale też w całości lub w części prefabrykowane. Przestrzenie pomiędzy tymi belkami wypełnia się specjalnymi pustakami ceramicznymi, z betonu komórkowego, keramzytobetonu itp. Najczęściej jest to ten sam materiał, z którego wykonane są ściany konstrukcyjne budynku. Tak przygotowany strop gęstożebrowy pokrywa się mieszanką betonową, zwaną nadbetonem. Stropy gęstożebrowe są bardzo często wykorzystywane w budownictwie jednorodzinnym. Ich sporą zaletą jest dość łatwy montaż – nie wymagają deskowania. W przypadku stropów gęstożebrowych nie potrzeba też ciężkich maszyn budowlanych.

Rodzaje stropów gęstożebrowych

W polskim budownictwie jednorodzinnym największą popularnością cieszą się stropy gęstożebrowe typu:

 • Teriva;
 • Akerman;
 • Fert;
 • Ceram.

Stropy żelbetowe, stropy monolityczne

Kolejnym rodzajem stropów w budownictwie jednorodzinnym są stropy żelbetowe, zwane monolitycznymi. Aby taki strop wykonać, należy najpierw zamontować deskowanie. Do jego podparcia stosuje się specjalne stemple, których jednak nie trzeba kupować – można je wypożyczyć. Na deskowaniu układa się zbrojenie, na które później wylewa się warstwę betonu konstrukcyjnego. Zaletą stropów monolitycznych jest głównie to, że sprawdzają się w przypadku budynków o nietypowym kształcie. Można je również wykonać, budując dom w systemie gospodarczym. Wadą może być dość duży koszt, na który składa się konieczność zakupu pełnego deskowania, a także dobrej jakości betonu. Wykonanie stropu monolitycznego jest też dość pracochłonne.

Stropy prefabrykowane

Innym rodzajem stropów są stropy prefabrykowane. Są to gotowe płyty, które przywozi się na plac budowy i montuje za pomocą dźwigu. Ich zaletą jest łatwy montaż i brak konieczności stosowania podpór stemplowych. Jednak, aby móc położyć płyty, działka musi być dostępna dla dźwigu. Prefabrykaty stosowane w tej technologii to:

 • płyty kanałowe;
 • płyty żerańskie.

Stropy półprefabrykowane

Najczęściej wybieranym rodzajem stropu półprefabrykowanego jest strop typu filigran. Jest to konstrukcja składająca się z prefabrykatów – zbrojonych płyt, przywożonych na plac budowy. Takie płyty montuje się za pomocą dźwigu, a następnie wypełnia warstwą nadbetonu. Zaletą tego typu stropu jest łatwy i szybki montaż, jednak trzeba pamiętać, że aby go zamontować, działka musi być dostępna dla dźwigu.

Stropy drewniane

Ostatnim tego typu elementem konstrukcyjnym jest strop drewniany. Najczęściej stosuje się go w budownictwie szkieletowym, a podstawą są tutaj belki nośne. Przestrzenie pomiędzy nimi wypełnia się wełną mineralną, w celu izolacji akustycznej. Zaletą stropu drewnianego jest niska waga konstrukcji, a także szybki czas powstawania – nie występują tutaj roboty mokre. Do zalet możemy zaliczyć także cenę konstrukcji.

Wyróżniamy kilka rodzajów stropów drewnianych:

 • belkowy;
 • żebrowy;
 • belkowo-żebrowy.

Jaki strop wybrać?

W kwestii wyboru rodzaju stropu nie wystarczy jedynie przeanalizować cen materiałów czy ich właściwości. Należy wziąć pod uwagę kształt budynku, a także materiały, z których wykonano pozostałe elementy konstrukcyjne. Wiele zależy też od systemu budowy. Jeżeli decydujesz się na budowę domu systemem gospodarczym, będziesz miał dość ograniczony wybór. O rodzaju stropu decyduje przede wszystkim projektant. Można jednak konsultować z nim ten temat i wybrać optymalne rozwiązanie dla możliwości inwestora, a zarazem zgodne ze sztuką budowlaną.

Jakie parametry stropu wziąć pod uwagę?

W przypadku stropów w domach jednorodzinnych warto wziąć pod uwagę:

 • wytrzymałość stropu w konkretnej technologii;
 • termoizolacyjność materiałów;
 • izolacyjność akustyczną materiałów;
 • montaż stropu: czas, sposób (np. czy potrzebny jest dźwig), konieczność dodatkowych konstrukcji.

Doświadczony projektant powinien odpowiedzieć na wszystkie twoje wątpliwości, związane z powyższymi parametrami.

Jaki jest koszt wykonania stropu?

Koszt stropu zależy przede wszystkim od powierzchni i kształtu domu. Na przykład dla dużego domu strop z prefabrykatów może okazać się tańszy, niż żelbetowy. I odwrotnie, w małym domu korzystniejsze będzie wykonanie stropu monolitycznego. Nie jest to jednak regułą.

Similar Posts