izolacja fundamentów

Izolacja fundamentów to obowiązkowy element prac nad posadowieniem budynku. Jak to wygląda w praktyce? Jakie materiały najczęściej stosuje się do izolowania fundamentów? Sprawdźmy!

Czy izolacja fundamentów jest potrzebna?

Podziemne elementy budynku stale narażone są na niekorzystne działanie wilgoci. W związku z podciąganiem kapilarnym niezaizolowanych fundamentów i naporem wody gruntowej zawilgoceniu ulegają później ściany fundamentowe, ściany budynku, parter itd. Budynek traci na cieple, a na ścianach wewnętrznych często pojawia się grzyb. Ma to ogromny wpływ na zdrowie domowników i trwałość najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. Właśnie dlatego w czasie pracy nad stanem zerowym domu niezbędne jest wykonanie hydroizolacji fundamentów.

Izolacja przeciwwilgociowa i izolacja przeciwwodna

To, jaka hydroizolacja fundamentów zostanie zastosowana pod konkretnym budynkiem, zależy od kilku czynników. Najważniejszym parametrem będzie oczywiście poziom wody gruntowej, dlatego przed wyborem sposobu izolacji i materiału izolacyjnego należy dokonać analizy gruntu. Kolejną kwestią, którą trzeba wziąć pod uwagę jest to, czy budynek jest podpiwniczony, czy też nie. Wyróżnia się 3 rodzaje hydroizolacji fundamentów: lekką izolację przeciwwilgociową, średnią i ciężką izolację przeciwwodną.

Lekka izolacja przeciwwilgociowa

Jeśli chodzi o lekką izolację fundamentów, jej zadaniem jest zabezpieczenie budynku przed tzw. wilgocią gruntową. Stosuje się ją, kiedy dom znajduje się na działce, na której występuje podłoże dobrze przepuszczalne, a wody gruntowe znajdują się poniżej głębokości posadowienia budynku.

Jakie materiały wykorzystuje się do lekkiej izolacji fundamentów? Najczęściej jest to masa bitumiczna położona na zagruntowaną wcześniej powierzchnię.

Średnia izolacja przeciwwodna

W przypadku średniej izolacji fundamentów również chodzi o zabezpieczenie domu przed wilgocią, ale także przed przesiąkającą wodą. Taką izolację stosuje się, kiedy na działce występują grunty mniej przepuszczalne oraz kiedy poziom wód gruntowych jest zmienny. Wówczas częstą praktyką jest dodatkowo wykonanie drenażu opaskowego.

Do wykonania średniej izolacji przeciwwodnej części podziemnych wykorzystuje się na przykład papy termozgrzewalne. W zależności od warunków stosuje się jedną lub dwie warstwy materiału.

Ciężka izolacja przeciwwodna

Ciężka izolacja fundamentów ma na celu ochronę elementów budynku przed wodą naporową. Należy ją zastosować, kiedy na działce występuje podłoże nieprzepuszczalne, a poziom wody gruntowej znajduje się wysoko – przekracza głębokość posadowienia budynku.

Taka izolacja fundamentów musi być szczelna i mocna. Zaleca się więc wykonanie fundamentów z materiałów wodoszczelnych. Następnie należy zastosować wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne, takie jak folie polietylenowe lub z PVC, papy, masy bitumiczne, szlamy uszczelniające.

Izolacja pionowa fundamentów

Pionowa izolacja fundamentów ma na celu zabezpieczenie ścian: fundamentów lub piwnic przed wilgocią lub wodą opadową i naporową z gruntu. Jak wskazuje nazwa, taką izolację wykonuje się na pionowych powierzchniach fundamentów. Musi być wykonana szczelnie i dobrze przylegać do powierzchni ścian fundamentowych.

Izolacja pozioma fundamentów

Zadaniem poziomej izolacji fundamentów jest ochrona elementów budynku przed podciąganiem kapilarnym (wody z gruntu). Materiał umieszcza się na poziomych powierzchniach ław fundamentowych lub płyty fundamentowej, a więc pomiędzy ławy fundamentowe a ściany fundamentowe lub pod ściany budynku.

Bardzo ważne jest, aby izolacja pozioma była dobrze połączona z izolacją pionową. Wówczas mogą one należycie spełniać swoją funkcję.

Izolacja termiczna fundamentów

Oprócz izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej ważne jest również ocieplenie fundamentów. Jeśli nie jest ono wykonane, ciepło ucieka do gruntu, czego efektem są oczywiście straty cieplne.

W celu ocieplenia fundamentów należy najpierw wykonać adekwatnie do warunków gruntowych izolację przeciwwilgociową lub izolację przeciwwodną. Kolejnym krokiem jest montaż materiału termoizolacyjnego, najczęściej styropianu EPS lub styroduru (polistyrenu ekstrudowanego), coraz częściej również piany PUR na ścianach fundamentów.

Należy pamiętać, aby stosować właściwe kleje, odpowiednie dla wybranego materiału, które dobrze połączą się z zastosowaną wcześniej hydroizolacją. Po zakończeniu montażu płyt termoizolacyjnych należy je zabezpieczyć na przykład za pomocą folii kubełkowej.

Similar Posts