Masz działkę leśną i chcesz wybudować na niej dom? A może pragniesz kupić taką działkę i zamieszkać w lesie? Musisz wiedzieć, że procedura przekształcenia gruntu z leśnego na budowlany przypomina proces odrolnienia, jednak jest nieco trudniejsza. Z założenia prawa wynika, że lasy mają służyć gospodarce leśnej. Z tego powodu, budowa domu na działce o takim statusie jest niemożliwa, a przynajmniej nie z marszu. Zwykle wymaga dopełnienia szeregu formalności, uzyskania zgód konkretnych organów i wniesienia stosownych opłat. Niestety, w niektórych przypadkach budowa domu na działce leśnej nie jest i nie będzie możliwa.

Budowa domu na działce leśnej – co mówi MPZP?

Jeśli dysponujesz działką leśną lub zamierzasz kupić taką działkę, w pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Może się okazać, że mimo tego, że działka jest oznaczona jako las, plan przewiduje zabudowę i określa jej warunki.

Jeśli jednak dla danego terenu MPZP nie został uchwalony, można zwrócić się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. O pozytywną decyzję WZ będzie łatwiej, jeżeli występuje zabudowa działek sąsiednich, a sama działka ma dostęp do drogi publicznej. Nie jest to jednak regułą, a każda sytuacja zostaje poddana oddzielnej analizie.

Sprawa się komplikuje, kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabrania budowy domu na danym terenie, a gmina wydaje odmowną decyzję w sprawie warunków zabudowy. Wówczas nie można tam budować.

Zmiana przeznaczenia gruntu

Jeśli gmina posiada MPZP dla terenu oznaczonego jako las, a plan nie przewiduje zabudowy, można postarać się o zmianę przeznaczenia gruntu, czyli ustalenie innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych. Musisz jednak pamiętać, że samo złożenie stosownego wniosku wcale nie gwarantuje, że decyzja będzie pozytywna i uda ci się wybudować dom na tej konkretnej działce.

Jak mówi ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, art. 7:

Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kto wydaje zgodę?

Zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych wydaje marszałek województwa po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Kto składa wniosek?

Wyrażenie zgody następuje na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Tak więc inwestor działa w swoim imieniu, dopełniając formalności względem gminy lub miasta, a następnie sprawą zajmuje się już przedstawiciel instytucji.

Należy pamiętać, że powyższe przepisy są zasadne dla terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

Osobną kwestią jest wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, czyli rozpoczęcie innego niż leśne użytkowania gruntów. Decyzję w tej kwestii wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i należy ją dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy.

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, jest obowiązana uiścić należność, opłaty roczne oraz jednorazowe odszkodowanie w przypadku dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Wysokość powyższych kosztów regulują przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych oraz odszkodowania za wyrąb drzewostanu nie dotyczy wyłączenia z produkcji leśnej gruntów do 0,05 ha w przypadku budowy domu jednorodzinnego.

Budowa domu na działce leśnej – podsumowanie

Dom w lesie to marzenie wielu osób. Bliskość natury, przepiękne widoki, a czasem również niższe ceny nieruchomości leśnych sprawiają, że chętnych na nie nie brakuje. Jednak, jak wspomniałem wcześniej, budowa domu na działce leśnej nie zawsze jest możliwa i trzeba o tym pamiętać.

Dlatego, zanim zdecydujesz się na zakup działki leśnej, koniecznie sprawdź MPZP i wczytaj się w treść dokumentu. Założę się, że nie chcesz zmarnować pieniędzy na grunt, na którym nie postawisz domu, a który trudno będzie ci sprzedać. Dotyczy to nie tylko osób, które pragną zamieszkać w lesie. Jak się okazuje, działką leśną może być nawet teren, na którym nie ma ani jednego drzewa.

Pamiętaj, że MPZP możesz uzyskać również, nie będąc jeszcze właścicielem działki.

Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, art. 7.2 oraz 12.

Similar Posts