Kiedy na działce rozpoczynają się prace ziemne, wiadomo już, że budowa domu ruszyła pełną parą. Jeśli zastanawiasz się, jak przygotować grunt pod wykopy, jak wygląda przebieg robót ziemnych, no i przede wszystkim: ile to kosztuje, to ten artykuł jest właśnie dla ciebie.

Prace ziemne – od czego zacząć?

Zanim przejdziemy do konkretnych robót ziemnych na budowie domu jednorodzinnego, kilka słów o przygotowaniach.

Badania geotechniczne gruntu

Badania geotechniczne to jedna z pierwszych czynności, od których należy rozpocząć budowę domu. Jako że budynek waży około kilkaset ton (oczywiście w zależności od technologii budowlanej) bardzo ważne jest sprawdzenie, na jakim gruncie będzie osadzony. W przypadku gruntów trudnych często konieczne jest wdrożenie dodatkowych rozwiązań, jak na przykład wymiana poszczególnych warstw ziemi lub wybór odpowiedniego fundamentowania.

O tym, dlaczego badania geotechniczne gruntu warto wykonać jeszcze przed zakupem działki, opowiadam tutaj: Badania geotechniczne gruntu. Trudny grunt.

Tyczenie budynku

Kolejną czynnością przygotowawczą przed rozpoczęciem prac ziemnych jest wytyczenie budynku, którym zajmuje się uprawniony geodeta. Specjalista „przenosi” dom z projektu w teren, wyznaczając jego osie i punkty tak, by były one dobrze widoczne podczas wykonywania robót ziemnych. Budynek musi znaleźć na działce identyczne odwzorowanie, jak w projekcie budowlanym, sporządzonym zgodnie z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Usuwanie drzew i krzewów

Oczyszczenie terenu to kolejna czynność, którą należy wykonać przed rozpoczęciem prac, ale nie dotyczy ona każdego inwestora. W końcu działka działce nierówna. Jeśli w miejscu, w którym ma stanąć budynek występują drzewa i krzewy, należy je usunąć. Pamiętaj jednak, że dla wycinki niektórych drzew potrzebujesz pozwolenia, zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Usuwanie humusu

No i na koniec zostaje usunięcie warstwy humusu, który to jest gruntem nienadającym się pod budowę. Jest jednak bardzo cenny w ogrodnictwie, dlatego zazwyczaj nie wywozi się zebranej warstwy ziemi roślinnej, a jedynie umieszcza ją w innej części działki.

Prace ziemne – wykopy

Skoro już wiadomo, jak przygotować działkę pod roboty ziemne, czas przejść do samych wykopów.

Wykopy ręczne / wykopy mechaniczne

To, czy wykonanie wykopów zlecimy grupie pracowników wyposażonych w łopaty, czy operatorowi koparki zależy od kilku czynników. Często charakterystyka robót ziemnych i warunki terenowe wymuszają na inwestorze zastosowanie konkretnej metody wykonywania wykopów. Na przykład może się zdarzyć, że wjazd koparki na budowę będzie niemożliwy i wykop trzeba będzie wykonać ręcznie. W drugą stronę, w przypadku wykopów pod dom podpiwniczony lepiej sprawdzi się koparka.

Kolejną kwestią jest oczywiście czas pracy – wykopy mechaniczne powstają znacznie szybciej niż ręczne, gdzie dodatkowo konieczne jest wywożenie taczkami wykopanej ziemi. Częstym rozwiązaniem jest więc wybór obu metod i dopasowanie ich do bieżących robót ziemnych na budowie – koparka na początku, a finalnie łopata.

Rodzaje wykopów pod fundamenty domu

Wykopy szerokoprzestrzenne o szerokości dna powyżej 1,5 m najczęściej wykonywane są jeżeli budynek ma być w całości, bądź w części podpiwniczony lub w przypadku mało spoistych gruntów. Z kolei wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m wykonuje się pod ławy fundamentowe.

Rodzaje zabezpieczeń wykopów

Koniecznym elementem prac ziemnych jest zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się. W przypadku wykopów wąskoprzestrzennych najczęściej stosuje się deskowanie i obudowy. Jeśli chodzi o wykopy szerokoprzestrzenne, najczęstszymi sposobami zabezpieczenia dołu są ścianki berlińskie, ścianki szczelne, grodzice stalowe, palisady i skarpowanie.

Głębokość wykopu pod fundamenty

W tej kwestii wyróżniamy wykopy:

  • płytkie – do 1 m głębokości;
  • średniopłytkie – do 3 m głębokości;
  • głębokie – powyżej 3 m głębokości.

Głębokość wykopu zależy między innymi od:

  • sposobu posadowienia budynku – w przypadku tradycyjnych ław lub płyty fundamentowej najczęściej wykonuje się płytkie wykopy, w przypadku pali lub słupów konieczne jest głębokie fundamentowanie;
  • głębokości przemarzania gruntu;
  • podpiwniczenia lub jego braku.

Prace ziemne na budowie – o czym należy pamiętać?

Bardzo ważną kwestią jest zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzenia wykopów, szczególnie w czasie pracy koparki. Należy również pamiętać, aby wykopy pod fundamenty przeprowadzać podczas bezdeszczowej pogody, najlepiej późną wiosną lub latem. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne jest również przeprowadzenie odwadniania wykopów.

Prace ziemne – ceny w 2022 r.

Ostateczny koszt robót ziemnych zależy od tego, w jakim regionie Polski mieszkasz. Orientacyjna cena w 2022 r. to:

  • około 100-300 zł za godzinę pracy koparki;
  • wykopy ręczne około 150-200 zł za m.b.

Jak widać, cena za wykopy ręczne jest niższa, ale jednocześnie trwają one znacznie dłużej.

Powyższe informacje mają na celu przybliżyć ci choć trochę, jak wygląda przebieg robót ziemnych. Pamiętaj, że w praktyce wybór posadowienia domu, rodzaju, głębokości wykopów i ich zabezpieczenia zależy od wielu czynników, jak chociażby warunki gruntowe, ukształtowanie terenu, kształt i wielkość budynku i wiele innych. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie analiz gruntu i wykonanie projektów przez doświadczonych specjalistów.

Similar Posts