geodeta

Budowa domu jednorodzinnego wiąże się z dopełnieniem wielu formalności, jak między innymi spotkanie ze specjalistą w dziedzinie geodezji. Jeśli zastanawiasz się, kiedy na budowie domu jednorodzinnego potrzebny jest geodeta, ten artykuł jest właśnie dla ciebie. Dowiesz się, z jakich jego usług inwestor musi skorzystać oraz jaka jest ich cena.

Budowa domu – kiedy potrzebny jest geodeta?

Zasadniczo geodeta bierze udział w kilku etapach budowy domu. Jego usługi są dla inwestora niezbędne, ponieważ dokumenty, które wydaje geodeta będą podstawą dla projektu domu, uzyskania pozwolenia na budowę oraz odbioru budynku.

Mapa do celów projektowych

Geodeta zajmuje się pomiarami działek. Nanosi na mapy elementy infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz zieleni wysokiej, oznacza granice własności nieruchomości, osie ulic itp. To właśnie geodeta jest uprawniony do sporządzenia mapy do celów projektowych, niezbędnej podczas powstawania projektu domu. Cena tego dokumentu to 500-2000 zł, w zależności od lokalizacji nieruchomości.

Więcej na temat mapy do celów projektowych dowiesz się z tego artykułu: Mapa do celów projektowych. Kiedy jest potrzebna? Jak ją uzyskać?

Tyczenie budynku

Kolejnym etapem budowy domu jednorodzinnego, na którym niezbędny jest geodeta to tyczenie budynku. Kiedy już projekt domu został opracowany, należy przenieść go na działkę budowlaną. W tym celu geodeta wyznacza osie budynku pod fundament i „zero”. W praktyce są to wkopane w ziemię, oznaczone słupki. Najważniejsze jest jednak to, że budynek musi znaleźć dokładnie takie odwzorowanie w terenie, jak to zostało zaprojektowane zgodnie z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zatwierdzone wydanym pozwoleniem na budowę domu. Koszt tyczenia budynku to około 1000-2000 zł.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Ostatnim etapem budowy domu, na którym niezbędne jest skorzystanie z usług specjalisty w dziedzinie geodezji to inwentaryzacja powykonawcza. W tym celu geodeta po raz kolejny dokonuje pomiarów. Sprawdza dokładne usytuowanie budynku, oznacza przyłącza i przygotowuje niezbędną dla odbioru obiektu dokumentację. Cena pomiarów powykonawczych rozpoczyna się od 1500 zł. Aby uniknąć problemów, najlepiej zgłosić przyłącza do inwentaryzacji jeszcze przed ich zasypaniem.

Jak więc widać, geodeta na budowie bywa dość często, a jego usługi są niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę i odbioru budynku. Ceny za usługi geodezyjne są różne i zależą w dużej mierze od tego, gdzie mieszkasz. Jeśli więc chcesz poznać ich dokładny koszt, sprawdź cenniki geodetów w twoim mieście na stronach internetowych lub telefonicznie.

Similar Posts