wentylacja w domu jednorodzinnym

Wentylacja w domu jednorodzinnym jest niezbędna. Odpowiada za wymianę zużytego powietrza. Dowiedz się, jakie są rodzaje wentylacji i poznaj ich działanie!

Wentylacja w domu jednorodzinnym odpowiada za wymianę zużytego powietrza i dostarczenie świeżego. Proces ten jest niezbędny dla zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców, ale niesie również korzyści dla budynku – zapobiega zawilgoceniu ścian. Sprawny system wentylacyjny jest też niezbędny w celu zachowania bezpieczeństwa, jeżeli w domu użytkowane są urządzenia gazowe, kominki i piece. Jakie systemy wyróżniamy? Czym różni się wentylacja grawitacyjna od mechanicznej? Tego dowiesz się już za chwilę.

Wentylacja a klimatyzacja

Często zdarza się, że wentylacja mylona jest z klimatyzacją. Są to jednak całkowicie odmienne systemy. Wentylacja odpowiada za swobodny przepływ powietrza i jego wymianę. Klimatyzacja z kolei wpływa jedynie na parametry powietrza (temperaturę i wilgotność) nie wymieniając go. Z tego powodu system wentylacyjny nie może być zastąpiony przez klimatyzator.

Wentylacja w domu jednorodzinnym – dlaczego jest taka ważna?

Wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna, wentylacja hybrydowa – która z nich sprawdzi się najlepiej? Zanim odpowiem na to pytanie, muszę wyjaśnić, jak ważne jest posiadanie sprawnego systemu wentylacyjnego. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wiedza na temat budowy domu nie była tak obszerna, jak obecnie. Dostęp do materiałów budowlanych był wówczas bardzo ograniczony, w związku z czym znakomita większość domów powstawała po kosztach. Trudno się więc dziwić, że starsze budynki mieszkalne pozbawione są właściwej izolacji. Niestety też, w wielu z nich brakuje sprawnego systemu wentylacyjnego.

Konsekwencje niesprawnej wentylacji

O tym, jak ważna jest wentylacja w domu jednorodzinnym, mówią nam konsekwencje jej braku. Otóż przede wszystkim, w budynku naturalnie gromadzi się wilgoć. Jeśli nie ma w nim wentylacji lub nie działa ona poprawnie, ściany będą ulegać zawilgoceniu. Wkrótce pojawi się niebezpieczna pleśń. Pleśń i wysoka wilgotność powietrza negatywnie wpływają na zdrowie i samopoczucie ludzi. Otóż powietrze w domu nie powinno być ani za suche, ani też zbyt wilgotne. Parametr ten można sprawdzić za pomocą najprostszego higrometru, który dostępny jest w każdym sklepie budowlanym. Zawilgocenie źle wpływa również na elementy konstrukcyjne domu, które z czasem po prostu niszczeją.

Wentylacja w domu jednorodzinnym: przegląd systemów wentylacyjnych

Wyróżniamy następujące rodzaje systemów wentylacyjnych: wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz wentylacja hybrydowa. Czym się różnią? Który system wentylacyjny wybrać do nowego domu, a który zainstalować w budynku starszym? Spieszę z odpowiedzią.

Wentylacja grawitacyjna w domu jednorodzinnym

Wentylacja grawitacyjna działa w sposób naturalny. Taki system często występuje w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego. Jest to też najczęściej spotykane rozwiązanie w domach jednorodzinnych. Jak wskazuje nazwa, jej działanie oparte jest na grawitacji. Świeże powietrze wprowadzane jest do mieszkania za pomocą nawiewników okiennych. Ogrzane, zużyte powietrze unosi i przez kratkę wpada do kanałów wentylacyjnych. Tam, w sposób naturalny jest zasysane do góry i odprowadzane.

Jak więc widać, zasada działania wentylacji grawitacyjnej jest bardzo prosta. Sam system jest łatwy do wykonania i ekonomiczny, zarówno na etapie powstawania, jak i użytkowania. Niestety jednak wentylacja grawitacyjna ma również swoje wady. Przede wszystkim kontrolowanie przepływu powietrza i jego filtrowanie jest niemożliwe. Przy wentylacji grawitacyjnej, często też powstają przeciągi, a zimą dochodzi do sporych strat ciepła. W tym systemie bardzo ważne są kratki wentylacyjne, dzięki którym działanie wentylacji grawitacyjnej jest w ogóle możliwe. Niestety, tak częste w obecnych czasach zaklejanie kratek wentylacyjnych jest ogromnym błędem, który niekorzystnie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Coraz częściej wentylacja w domu jednorodzinnym oparta jest na działaniu nowoczesnych urządzeń. Takim rozwiązaniem jest na przykład wentylacja mechaniczna, czyli rekuperacja. Działanie wentylacji mechanicznej polega na zasysaniu świeżego powietrza z zewnątrz poprzez czerpnię. Jednak zanim zostanie ono dostarczone do pomieszczeń, jest nagrzewane, poprzez energię pozyskaną z ciepłego już powietrza zużytego, odprowadzonego z pomieszczeń. Aby taki odzysk ciepła był możliwy, świeże i zużyte powietrze muszą przejść przez wymiennik ciepła, ale nie ulegają zmieszaniu. Jak się okazuje, skuteczność odzysku ciepła może wynosić nawet 80%.

Dlaczego warto wybrać wentylację mechaniczną?

Decydując się na wentylację mechaniczną, możemy mieć realny wpływ na koszty ogrzewania budynku, nie tracąc przy tym na jakości powietrza. Inną zaletą, oprócz energooszczędności, jest również możliwość zastosowania filtrów, dzięki którym powietrze dostarczone do naszego domu będzie oczyszczone z pyłków i kurzu, czyli częstych alergenów. A jakie są wady wentylacji mechanicznej? Przede wszystkim jest to dość duży koszt instalacji. Również na etapie użytkowania budynku występują pewne koszty. Wentylację mechaniczną zasila prąd, trzeba regularnie wymieniać filtry i dbać o czystość systemu. Mogą też występować pewne awarie.

Wentylacja hybrydowa

Wentylacja hybrydowa to wentylacja grawitacyjna wzbogacona o specjalną nasadę hybrydową. To połączenie korzyści z procesu naturalnej wymiany powietrza i pewnych cech wentylacji mechanicznej. Takie rozwiązanie warto wprowadzić do domu jednorodzinnego, gdy chcemy poprawić działanie wentylacji grawitacyjnej, która uzależniona jest od warunków atmosferycznych.

Aby usprawnić działanie wentylacji grawitacyjnej, można na samej górze komina wentylacyjnego zainstalować nasadę hybrydową. Kiedy wystąpią niesprzyjające warunki dla wentylacji grawitacyjnej, system przejdzie w tryb mechaniczny i będzie samodzielnie przeprowadzał wymianę powietrza. Gdy wystąpią odpowiednie warunki dla działania samej wentylacji grawitacyjnej, system mechaniczny zakończy pracę. Takie naprzemienne działanie możliwe jest, dzięki zastosowaniu sterowników.

Koszt instalacji wentylacji hybrydowej nie jest zbyt wygórowany, a system znacząco usprawnia działanie obecnej już wentylacji. Jest to więc pewien kompromis dla inwestorów, którzy nie chcą decydować się na montaż rekuperacji, a za to czerpać korzyści z niektórych jej cech.

Wentylacja w domu jednorodzinnym: jaką wybrać?

Dostęp do świeżego powietrza, a przy tym oszczędność energii będą bardzo ważne na etapie użytkowania budynku. Dlatego też jeszcze przed budową warto przemyśleć kwestię wentylacji. Co będzie lepsze dla nowego domu? Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna? Ze względu na ogromne korzyści płynące z nowoczesnych rozwiązań, bardziej polecanym systemem jest wentylacja mechaniczna. W tym przypadku odpada nam konieczność budowy kominów wentylacyjnych, niezbędnych do działania wentylacji grawitacyjnej. Oprócz tego, na przestrzeni lat będziemy mogli oszczędzać energię cieplną, a co za tym idzie również pieniądze. Wymiana powietrza w przypadku wentylacji mechanicznej przebiega automatycznie, a więc nie trzeba tak często wietrzyć pomieszczeń.

System wentylacyjny do starszego domu jednorodzinnego

Sytuacja nieco się komplikuje, gdy chcemy zainstalować wentylację w starszym budynku. Jest to szczególnie ważne podczas remontu. Izolując ściany budynku i dach, wymieniając okna, sprawiamy, że dom jest bardziej szczelny. Wówczas naturalny napływ świeżego powietrza jest mocno ograniczony. Zużyte, wilgotne powietrze również nie może opuścić pomieszczeń tak łatwo, jak przed ociepleniem i wymianą stolarki. Jeżeli w budynku istnieją kanały wentylacyjne, wówczas najtańszym rozwiązaniem będzie montaż nawiewników.

Wentylacja bez kanału wentylacyjnego

Jeżeli w starym domu nie ma kominów wentylacyjnych, sytuacja staje się problematyczna, ponieważ wymiana powietrza nadal jest niezbędna. Budżetowym wyjściem z sytuacji jest montaż wentylatorów wyciągowych (wentylacja wywiewna) w ścianach zewnętrznych i nawiewników w oknach. Optymalnym sposobem rozwiązania problemu jest montaż wentylacji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej), gdyż do działania nie wymaga ona żadnych kominów wentylacyjnych.

Wiesz już, jak działa wentylacja grawitacyjna, mechaniczna i hybrydowa. Znasz wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Pewnie jednak zastanawiasz się, co na temat wentylacji w domu jednorodzinnym mówią przepisy? Otóż wiele informacji przedstawia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, czyli warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT. 2021, dział IV, rozdział 6). Warto się z nimi zapoznać przed planowaniem budowy lub instalacji systemu wentylacyjnego. A jeśli chcesz budować domy jednorodzinne dla innych i świetnie na tym zarabiać, to wpadaj na mój bezpłatny webinar. Na spotkaniu podzielę się, jak ja rozpocząłem działania w tej branży, nie mając wtedy jeszcze żadnej wiedzy technicznej!

Similar Posts