Dom jednorodzinny powyżej 70 m2 bez pozwolenia na budowę – to jeden z najnowszych projektów rządowych ustaw. Sprawdź, jakie będą warunki!

Na początku na zgłoszenie można było wybudować dom do 35 m2. W 2022 roku weszła w życie ustawa o możliwości budowy domów do 70 m kw. Jak się jednak zapowiada, od przyszłego roku będzie można wybudować dom jednorodzinny powyżej 70 m2 bez pozwolenia na budowę. Skąd takie zmiany? Co oznaczają dla branży budowlanej? Jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby wybudować dom o powierzchni zabudowy większej niż 70 m2 na zgłoszenie? Tego dowiesz się już za chwilę!

Dom jednorodzinny powyżej 70 m2 bez pozwolenia, czyli zmiany w prawie budowlanym

Budowa domu jednorodzinnego wiąże się z dopełnianiem szeregu formalności. Dla wielu inwestorów, którym zależało na budowie niewielkiego domu, rok 2022 przyniósł pod tym względem pewne korzyści. Wystarczyło bowiem zgłosić budowę domu, a nie jak dotychczas, uzyskać pozwolenie. Inwestorzy, których priorytetem była budowa większego domu, przez ten czas nadal zmagali się z formalnościami. Jak się okazuje, oczekiwanie na pozwolenie na budowę wymaga cierpliwości i może ulec wydłużeniu. Z tego powodu powstał projekt ustawy, mającej na celu uproszczenie formalności do minimum. Jednak jak w przypadku budowy domu do 70 m2 na zgłoszenie, występują pewne warunki.

Budowa domu – minimum formalności

Założeniem projektu jest ujednolicenie procedur budowlanych dla realizacji inwestycji o powierzchni zabudowy do i powyżej 70 m2. Oprócz tego, w ramach ustawy rozszerzeniu ulegnie katalog obiektów zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Domy jednorodzinne oddane do użytku szybciej

Kolejną, istotną dla inwestorów zmianą jest usprawnienie procedury oddawania obiektów budowlanych do użytkowania. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu również będzie poddane uproszczonej procedurze. Trzeba będzie się o niego ubiegać jedynie wtedy, gdy inwestor będzie chciał użytkować budynek jeszcze przed zakończeniem robót budowlanych oraz wówczas, gdy inwestor wystąpi o pozwolenie na budowę dobrowolnie. W przypadkach pozostałych wymagane będzie zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Nie tylko budowa domów jednorodzinnych powyżej 70 m2 bez pozwolenia…

Jak się okazuje, rządzący przewidują nie tylko budowę domów jednorodzinnych o powierzchni powyżej 70 m2 na zgłoszenie, ale również i inne obiekty. W ramach projektu ustawy proponuje się również dodanie do katalogu obiektów niewymagających pozwolenia na budowę wolnostojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m, jej moc nie przekracza mocy mikroinstalacji, a odległość od granic działki jest nie mniejsza niż całkowita wysokość obiektu. Tego typu obiekty do wysokości do 3 m będą zwolnione z pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Wyloty do cieków naturalnych i zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe

Jedynie zgłoszenia będzie wymagać też budowa wylotów do cieków naturalnych i zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności od 3 do 10 m3. Budowa zbiorników mniejszych, do 3 m3 nie będzie wymagała nawet zgłoszenia.

Baza Projektów Budowlanych – domy jednorodzinne powyżej 70 m2 bez pozwolenia

W ramach ustawy, a w celu ułatwienia dostępu do projektów budowlanych i ich elementów powstanie również Baza Projektów Budowlanych. Inwestorzy i architekci będą mogli zamieszczać tam sporządzone w postaci elektronicznej projekty budowlane. Inwestor nie będzie już musiał dołączać do wniosków, zgłoszeń i zawiadomień projektu, a jedynie wskazać organowi administracji architektoniczno-budowlanej własny, indywidualny numer projektu.

Dom jednorodzinny o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2 – warunki

W ramach realizacji inwestycji o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2 na inwestora zostanie nałożony obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Bez pozwolenia na budowę, a na podstawie zgłoszenia możliwa będzie budowa dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Takie inwestycje mają powstawać w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Warunkiem jest także przestrzeganie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem powstawanie dużych domów jednorodzinnych na zgłoszenie ma być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub informacjami zawartymi w warunkach zabudowy.

Więcej domów jednorodzinnych w 2023 r.?

Przepisy omówione w tym artykule prawdopodobnie wejdą w życie z początkiem roku 2023. Co te zmiany oznaczają dla branży budowlanej? Czy w najbliższym czasie będzie powstawało więcej domów jednorodzinnych? Cóż, biorąc pod uwagę również inne przepisy i rządowe programy wsparcia można pokusić się o takie założenie. Jak będzie w rzeczywistości, czas pokaże. Warto jednak zwrócić uwagę, że projektowana ustawa, której celem jest uproszczenie procedur związanych z budową większych domów jednorodzinnych, z pewnością przyniesie wiele korzyści dla inwestorów i innych osób związanych z realizacją inwestycji.

Jeśli nie chcesz przegapić okazji, jaką jest możliwość zarabiania dobrych pieniędzy na budowie domów jednorodzinnych, to zapraszam cię na mój bezpłatny webinar. Opowiadam tam, jak zacząć działać w branży! Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Similar Posts