izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna pomieszczeń to temat wysoce istotny, a jednak często pomijany. Ma ona ogromny wpływ na komfort życia mieszkańców budynku, dlatego warto dobrze przemyśleć tę kwestię już na etapie projektowania domu.

Izolacja akustyczna od zewnętrz i wewnątrz

Każdy, kto mieszka w pobliżu torów kolejowych, lotniska czy autostrady przyzna, że przez sporą część dnia jego komfort akustyczny jest zaburzony. Zresztą, to nie tylko problem osób, mających w sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu, ale również tych, które pod swoim domem mają plac zabaw, sklep czy nawet park. Izolacja akustyczna od hałasów zewnętrznych jest więc bardzo ważna. Jednak równie uciążliwe mogą być dźwięki powstające wewnątrz mieszkania.

Na hałasy dochodzące z sąsiednich pomieszczeń najczęściej narzekają mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Słuchanie rozmów, muzyki czy nauki gry na instrumencie odbywających się u sąsiadów są dość uciążliwe. Do tego dochodzą dźwięki z góry, które niejednego potrafią postawić na nogi. Pojawia się więc pytanie: jak powinna wyglądać izolacja akustyczna pomieszczeń, aby domownicy czuli się komfortowo? Sprawdźmy to!

Izolacja akustyczna na etapie projektowania domu

Zadbanie o odpowiednią izolację akustyczną najłatwiejsze jest w budynkach nowo powstających. Obecnie kwestię dźwiękoszczelności pomieszczeń uwzględnia się na etapie powstawania projektu. W tym celu wybierane są materiały o właściwościach powstrzymujących hałas.

Poniżej przykład, jak wygląda izolacyjność akustyczna poszczególnych materiałów budowlanych:

Pamiętaj, że poszczególne materiały mają odmienną gęstość, grubość i zastosowanie, dlatego mogą mieć różne parametry. Znajdziesz na przykład kilka rodzajów bloczków z betonu komórkowego o różnej izolacyjności akustycznej. W ocenie zdolności pochłaniania dźwięku bardzo ważna jest również grubość tynku.

Co wpływa na poziom izolacji akustycznej poszczególnych materiałów? Z pewnością jest to waga. Im większa, tym lepszą barierę przeciwdźwiękową stanowi materiał. Ważny jest też właściwy montaż oraz zastosowanie dedykowanych poszczególnym materiałom zapraw.

Sucha zabudowa – jaką izolacyjność akustyczną mają płyty gipsowo-kartonowe?

Dobrą izolację akustyczną zapewniają również ściany wewnętrzne w postaci suchej zabudowy, czyli przykręconych do stelażu płyt kartonowo-gipsowych. Wnętrze takiej konstrukcji wypełnione jest wełną mineralną. W zależności od grubości profili, płyt i wełny mineralnej, izolacja akustyczna ścian w suchej zabudowie mieści się pomiędzy 43-63 dB. Im grubsze materiały, tym większy komfort akustyczny.

Rodzaje izolacji akustycznej

Mówiąc o izolacji akustycznej pomieszczeń, rozróżniamy dwa jej rodzaje: izolację od dźwięków powietrznych i dźwięków uderzeniowych.

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych

Dźwięki powietrzne, czyli takie, które powstają w powietrzu, rozchodzą się i generują drgania przegród. Im cięższy materiał, z którego wykonane są ściany, tym trudniej wygenerować w nim wibracje, a zatem jego izolacyjność akustyczna jest wyższa. Jednak materiały budowlane w rzeczywistości tłumią dźwięki powietrzne zgodnie z deklaracją producenta tylko wtedy, kiedy są dobrze zamontowane (murowanie, wykończenie, eliminacja ewentualnych nieszczelności lub w przypadku suchej zabudowy dokładne wypełnienie wełną mineralną wnętrza konstrukcji).

Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Z kolei dźwięki uderzeniowe powstają podczas „uderzeń” jednego elementu konstrukcyjnego (np. stropu), które następnie przenoszone są na inne elementy konstrukcyjne. Wyciszenie stropu najczęściej odbywa się przez montaż tzw. podłogi pływającej. Rozwiązanie to ma na celu stworzenie elastycznej dylatacji pomiędzy płytą dociskową a stropem.

Izolacja akustyczna w budynkach – co mówi prawo budowlane?

Temat izolacji akustycznej jest również ważny z punktu widzenia prawa budowlanego. W dziale IX §323 – Ochrona przed hałasem i drganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czytamy:

  1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.
  2. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem:
    1)zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku;
    2)pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku; 3)powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych; 4)pogłosowym, powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie.

Prawo budowlane określa również minimalną izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych i wewnętrznych podaną w Polskiej Normie PN-B-02151-3:2015-10.

Solidne wygłuszenie ścian

Są sytuacje, kiedy tradycyjna izolacja akustyczna pomieszczeń to za mało. Wówczas należy sięgnąć po specjalistyczne rozwiązania, jak na przykład zastosowanie paneli akustycznych. Najczęściej stosuje się je w pomieszczeniach typu studio, domowe kino itp.

Innym sposobem są też akustyczne płyty korkowe. Obecnie dostępne są one w różnych wersjach kolorystycznych i przedstawiają różne wzory, dzięki czemu można je lepiej dopasować do wnętrza niż jeszcze kilkanaście lat temu.

Przedścianka – to kolejny sposób, by wyciszyć pomieszczenia. Jest to konstrukcja z profili, którą wypełnia się wełną mineralną i obudowuje płytami kartonowo-gipsowymi. Taką ściankę montuje się przed ścianą działową.

Decydując się na wytłumienie ścian według powyższych sposobów, należy pamiętać, że zmniejszą one pomieszczenie. Zyskujemy więc większy komfort akustyczny, ale mamy nieco mniejszą przestrzeń.

Z czego wynikają problemy związane z akustyką pomieszczeń?

Jest kilka czynników, które mają wpływ na słabą izolacyjność przegród wewnętrznych. Najczęściej wynika ona z niewłaściwego montażu i wykończenia przegród oraz ubytków w materiałach budowlanych – problem mostków akustycznych. Niewłaściwa izolacja akustyczna przegród wewnętrznych może też wynikać z błędnych obliczeń na etapie projektowania domu.

Similar Posts