budownictwo neutralne klimatycznie

14 marca 2023 r. Parlament Europejski przyjął projekt przepisów, dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie. Mamy czas do 2030 roku!

Parlament Europejski wziął pod lupę rozporządzenia dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii. Postanowienia będą w dużej mierze dotyczyły sektora budownictwa. Ogólny cel jest jeden: do 2050 roku budownictwo ma być neutralne dla klimatu. Aby to osiągnąć, trzeba już teraz rozpocząć wdrażanie pewnych rozwiązań. 

Budownictwo neutralne klimatycznie – cele

Nowe regulacje unijne będą kładły nacisk na to, aby nowo powstające budynki były zeroemisyjne.  Jeśli zaś chodzi o budynki już istniejące, przepisy mają przyspieszyć tempo ich renowacji. Tak będzie to wyglądało w kolejnych latach:

  • Od 2028 roku – nowe budynki tylko zeroemisyjne
  • Do 2026 roku – budynki zajmowane czy eksploatowane przez władze publiczne mają stać się zeroemisyjne
  • Do 2028 roku – nowe budynki mają zostać wyposażone w technologię energii słonecznej, o ile jest to możliwe pod względem technicznym i finansowym
  • Rok 2032 roku będzie wiążący pod względem wyposażenia w technologię energii słonecznej dla budynków poddawanych gruntownemu remontowi.

Istotna będzie klasa energetyczna budynków

W budownictwie klasy energetyczne oznaczane są od litery „A” do „G”, gdzie litera „A” oznacza najwyższą, a zarazem najlepszą klasę energetyczną. Z kolei literą „G” oznacza się budynki o najgorszej charakterystyce energetycznej. Według zapowiedzi Parlamentu Europejskiego, do roku 2030 budynki mieszkalne powinny mieć przynajmniej klasę „E”, a już do 2033 roku – „D”. Jeśli chodzi o budynki zajmowane przez władze publiczne, dla nich wiążący będzie rok 2027 i 2030.

Czy nowe przepisy kogoś ominą?

Jak się okazuje, od nowych przepisów pojawią się pewne odstępstwa. W szczególności będą one dotyczyć zabytków, budynków chronionych ze względu na cechy architektoniczne czy charakter historyczny. Prawdopodobnie z nowych przepisów wyłączone również będą budynki techniczne, budynki eksploatowane tymczasowo oraz budynki kultu religijnego. Możliwe, że mieszkalnictwo socjalne również będzie zwolnione z obowiązków, jeżeli modernizacja powodowałaby podwyżki czynszu, bez rekompensaty w oszczędnościach energii.

Budownictwo neutralne klimatycznie – wsparcie państwa

W realizacji wspomnianych celów pomóc mają krajowe plany renowacji, które będą obejmować środki wsparcia dla obywateli, takie jak dotacje i dofinansowania. Na największe wsparcie będą mogły liczyć gospodarstwa domowe, znajdujące się w trudnej sytuacji. Stworzone zostaną także nieodpłatne punkty informacyjne. 

Prognozy dla sektora budownictwa

W mojej opinii najnowsze regulacje oznaczają koniec dla budownictwa betonowych olbrzymów mieszkalnych, których doprowadzenie do zero emisyjności wymaga gigantycznych pieniędzy. Powoli następuje era małych domków ekologicznych i ekonomicznych. Ludzie coraz chętniej będą wybierać budownictwo szkieletowe, zamiast tradycyjnego, gdyż to pierwsze znacznie łatwiej doprowadzić do zero emisyjności. 

Budownictwo neutralne klimatycznie – jak pokazuje przyjęty przez Parlament Europejski projekt, stanie się to szybciej, niż myśleliśmy. To z kolei prognozuje niemałą rewolucję w polskim budownictwie, na korzyść powstawania małych, nieemisyjnych domów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zarabiać na budowie takich domów, to zapraszam cię na mój bezpłatny webinar.

Similar Posts